נכה ה"מוכר" במשרד הביטחון זכאי לבקש ממשרד הביטחון לזמנו לוועדה רפואית אשר תקבע את נכותו מחדש.

את הבקשה לעיל ניתן להגיש בחלוף חצי שנה מבדיקתו האחרונה של הנכה.

© כל הזכויות שמורות לש.המאירי ושות' - עורכי דין