תפריט

הצלחות ותקדימים

הצלחות ותקדימים

להלן חלק מהתיקים שטופלו בהצלחה על ידי משרדנו: חובתה של הועדה הרפואית לקבוע אחוזי נכות ברוח לב

לקוח של משרדנו נפצע בקרסול במהלך פעילות מבצעית, ניתוח שעבר בעקבות הפציעה הותיר אותו מוגבל ונכה וסובל מתסמונת כאב.

ועדה רפואית קבעה לו נכות משמעותית בשיעור 30% עד לבדיקה חוזרת.

כשהופענו לבדיקה החוזרת החליטה הועדה להפחית את שיעור הנכות באופן דרסטי ל-10%, תוך התעלמות מוחלטת ממצבו הרפואי.

גם לאחר שפנינו בערעור לוועדה עליונה לא תוקן העוול שנגרם.

בנסיבות אלו החלטנו לפנות בערעור לבית משפט מחוזי, שקיבל את טענותינו והחזיר את התיק לוועדה לתיקון העוול שנגרם.

בפסק הדין הבהיר בית המשפט למשרד הביטחון ולוועדה הרפואית כי הועדות מחויבות לפסוק ברוחב לב בעניינם של נכי צה״ל, ולבטא זאת בקביעת הנכות, דבר שלא נעשה בענייננו.

כמו כן ציין בית המשפט כי נראה שהועדה לא שקללה ולא התייחסה לכל תלונות מרשנו.

אורטופדי

חבלה בעמוד שדרה כולל פגיעה נוירולוגית

שוטר נפצע בגבו לאחר נפילה וסבל מפגיעה אורטופדית ונוירולוגית, ועדה רפואית אליה ניגש השוטר לבדו קבעה נכות בשיעור 12%, לאחר שמשרדינו יצג את השוטר בערעור בוועדה עליונה נקבעה לשוטר נכות בשיעור 100% + לצמיתות ולמעשה הוכרו כל הפגימות מהן הוא סובל.

פגיעה בעמ"ש מותני עקב נפילה

תביעתו של איש קבע שנפל ונפגע בגבו נדחתה על ידי קצין התגמולים ששלל קשר בין הנפילה לפגיעה בגב. הנ"ל פנה למשרדנו על מנת שנייצג אותו בהליך ערעור בבית המשפט. בעקבות טיפולנו בתיק ביטל בית המשפט את החלטת קצין התגמולים, קבע כי קיים קשר בין הנפילה לבין הפגיעה בגב וחייב את קצין התגמולים בתשלום הוצאות בסך 10,800 ₪.

החמרה של נכות בגב מצניחה

נכה צה"ל שנקבעו לו 2% נכות בלבד בגין פגיעה בגב שארעה במהלך צניחה מבצעית, פנה למשרדנו על מנת שנייצג אותו בהליך של "החמרת מצב" ונדאג שיועלו לו אחוזי הנכות. בעקבות טיפולנו נקבעו לו 19% וכמו כן הוכרה פגיעתו גם בתחום הנוירולוגי. הנ"ל קיבל מענק של כ-140,000 ₪.

פגיעה בקרסול מסוג CRPS

נכה שנפגע בקרסול במהלך שירותו וסבל מתסמונת כאב מסוג CRPS ונקבעו לו 10% בלבד, פנה למשרדנו על מנת שנייצג אותו בהליך של "החמרת מצב" ונדאג שיועלו לו אחוזי הנכות. בעקבות טיפולנו נקבעו לו 35% נכות, הוכר כנכה צה"ל ואף רכש רכב רפואי מסוג מזדה 3.

פגיעה בברך שגרמה לפגיעה בגב

נכה צה"ל שנפגע בברך שמאל במהלך שירותו בצנחנים ונקבעו לו 40% נכות פנה למשרדנו על מנת שנדאג שקצין תגמולים יכיר גם בפגימות המוסבות שלו בגב, בברך ימין ובנפש. בעקבות טיפולנו בתיק הכיר קצין התגמולים בכל הפגימות כפגימות מוסבות והעלה את שיעור הנכות.

פגיעה בברך עקב חבלה

חייל שנפגע בברך במהלך השירות בעת שנפל ממיטה צבאית וסובל מאי יציבות אחורית-קדמית של הברך הוכר כנכה צה"ל בשיעור 21% לצמיתות.

פגיעה של חיילת בברך ובקרסול עקב עומס אימונים

חיילת ששרתה כלוחמת וכמפקדת ביחידת קרק"ל נפגעה בברך ובקרסול עקב עומס האימונים. החיילת הוכרה על ידי קצין התגמולים ובקרוב תעמוד בפני ועדה רפואית.

פגיעה בשריר ירך עקב עומס פיזי

חיילת ששרתה ביחידת המעברים נפגעה בשריר הירך עקב עמידה ממושכת במחסום. החיילת הוכרה על ידי קצין התגמולים ובקרוב תעמוד בפני ועדה רפואית.

פגיעה בכף יד עקב מאמצים פיזיים

חייל ששרת בחיל התותחנים סבל מגלגליון בכף היד עקב המאמצים הפיזיים בשירות. בעקבות ניתוח כושל להסרת הגלגליון פיתח החייל תסמונת כאב מסוג CRPS. קצין התגמולים דחה את תביעתו של החייל אך לאחר שהוגש ערעור על ידנו התקבלה התביעה במלואה והחייל יזומן לוועדה רפואית לקביעת דרגת נכותו.

נפש

התפרצות סכיזופרניה עקב התעללות

חייל ששירת כמאבטח מתקנים והתפרצה אצלו מחלת הסכיזופרניה הוכר בעקבות טיפולנו כנכה בשיעור 100% לצמיתות (מתוכן 70% על חשבון השירות) לאחרונה לאחר מאבק משפטי ממושך ניתן פסק דין לפיו מחלתו של החייל נגרמה במלואה עקב השירות !!!

פוסט-טראומה במלחמת יום הכיפורים

לוחם גולני שלחם במלחמת יום הכיפורים וסבל מפגיעה מסוג פוסט-טראומה על רקע מראות קשים במלחמה, ובמשך השנים "נהרסו חייו" עקב מצבו הנפשי הוכר לאחרונה בעקבות טיפולנו כנכה צה"ל.

קביעת של 100% נכות בגין פגיעה נפשית

לנכה צה"ל הסובל ממחלת הסכיזופרניה נקבעו בעקבות טיפולנו 100% נכות לצמיתות.

העלאת אחוזי נכות לנכה בצורה דרמטית

פנה למשרדנו נכה צה"ל המוכר כהלום קרב שנכותו 30% בכדי שנסייע לו בהעלאת אחוזי הנכות. בעקבות טיפולנו נקבעו לו 70% נכות וכיום הוא מקבל את כלל הזכויות וההטבות בגין נכות זו.

החמרה של הלם קרב (PTSD)

נכה שלקה בהלם קרב עקב שירותו במלחמת לבנון השנייה ונקבעו לו 30% נכות בלבד (זמני) פנה למשרדנו על מנת שנייצגו בוועדות הרפואיות. בעקבות טיפולנו נקבעו לו 50% נכות לצמיתות!

הוכר כהלום קרב עקב התעללות במשמר הגבול

לוחם מג"ב שעבר התעללות מצד מפקדו הוכר על ידי קצין התגמולים בגין פוסט-טראומה קשה עם מרכיב דיכאון, כיום הוא צפוי לעמוד בפני ועדה רפואית לקביעת נכותו.

נכות נפשית עקב נכות גופנית

נכה צה"ל שנפגע ברגליו ופיתח פגיעה נפשית קשה ביקש מועדה רפואית שתקבע שנכותו הנפשית נגרמה עקב הנכות האורטופדית אך למרבה הצער הועדה הרפואית שללה קשר בין הנכות הנפשית לאורטופדית. משרדנו ייצג את הנכה בהליך ערעור בבית המשפט המחוזי בסיומו קבע בית המשפט כי יש להחזיר את התיק לוועדה לבדיקה חוזרת כיוון שקיימת בעייתיות בטענותיה.

חייל מילואים ששרת בשריון במהלך מלחמת לבנון השנייה הוכר כהלום קרב. בקרוב יעמוד בפני ועדה רפואית.

תביעת פוסט-טראומה של לוחם שריון עקב מות מפקד ופציעת חברים

ד' לקוח של משרדנו, נחשף לאירועים טראומתיים במהלך שירות כלוחם שריון, ואף היה עד לפציעה של חברים ליחידה ולמוות של מפקד אהוב. כשפנה ד' לקצין התגמולים בבקשה לקבל הכרה בגין הלם הקרב שפיתח בעקבות תנאי שירותו, טען קצין התגמולים שד' כלל אינו סובל מהלם קרב וכי מצבו הנפשי אינו קשור לשירות. משרדנו הגיש ערעור על החלטת קצין התגמולים ולשמחתנו קיבל בית המשפט את טענותינו וקבע כי ד' סובל מפוסט-טראומה עקב תנאי שירותו. לאחרונה עמד ד' בפני ועדה רפואית והוכר כנכה צה"ל.

ערעור לבית משפט – הלם קרב

ד' לקוח של משרדנו, נחשף לאירועים טראומתיים במהלך שירות כלוחם שריון, ואף היה עד לפציעה של חברים ליחידה ולמוות של מפקד אהוב. כשפנה ד' לקצין התגמולים בבקשה לקבל הכרה בגין הלם הקרב שפיתח בעקבות תנאי שירותו, טען קצין התגמולים שד' כלל אינו סובל מהלם קרב וכי מצבו הנפשי אינו קשור לשירות. משרדנו הגיש ערעור על החלטת קצין התגמולים ולשמחתנו קיבל בית המשפט את טענותינו וקבע כי ד' סובל מפוסט-טראומה עקב תנאי שירותו. לאחרונה עמד ד' בפני ועדה רפואית והוכר כנכה צה"ל.

לב

דלקת שריר הלב עקב מחלה ויראלית

משרדנו טיפל בחייל שלקה בשירותו בדלקת שריר הלב (Myocarditis) הנ"ל הוכר על ידי קצין התגמולים ונקבעו לו 21% נכות והוא הוכר כנכה צה"ל.

החמרה של מצב הלב והתקנת קוצב לב (דפיברילטור)

נכה צה"ל שנקבעו לו 40% נכות בגין פגיעה לבבית פנה למשרדנו על מנת שנייצג אותו בהליך של "החמרת מצב" ונדאג שיועלו לו אחוזי הנכות. בעקבות טיפולנו נקבעו לו 100% לצמיתות.

דקלת קרום הלב בשירות קבע

חיילת משירות קבע נפגעה בדלקת קרום הלב (פריקרדיטיס) עקב מחלה ויראלית. החיילת הוכרה על ידי קצין התגמולים כנכת צה"ל ונקבעו לה 10% נכות.

שמיעה

חבלת רעש של לוחם ימ"מ

קצין ששרת ביחידה מובחרת ונפגע בשמיעה פנה למשרדנו על מנת שנייצג אותו בתביעה נגד משרד הביטחון. הפגיעה בשמיעה הוכרה על ידי קצין התגמולים ונקבעו לו 13% נכות לצמיתות.

חבלה שמיעה של נהג קו בשירות קבע

איש קבע ששרת כנהג בגבול הצפון ונפגע בשמיעה, הוכר בעקבות טיפולנו על ידי קצין התגמולים שקבע כי הפגיעה בשמיעה נגרמה עקב הרעש אליו היה חשוף בשירות.

חבלת שמיעה וטנטון

לקוח של משרדנו, ששירת כנגד תחזוקה בחיל האוויר, ונחשף לרעש של מטוסים ומכונות, הוכר כנכה צה"ל ונקבעו לו 28% נכות.

מחלות נוספות

אפילפסיה

משרדנו הביא לפסיקה תקדימית וחשובה בבית המשפט המחוזי שבחיפה, שקיבל את טענתנו, על פיה קיים קשר בין חסך בשינה לבין התפרצות אפילפסיה אדיופטית, גם כאשר לא מדובר בחסך שינה של יותר מ-24 שעות רצופות.

אפילפסיה עקב חבלה – ערעור בית משפט

ס', שירת כלוחם במג"ב איו"ש. במהלך שירותו המבצעי נפגע ס' בראשו ממוט ברזל ותוך מספר שעות סבל מהתקף אפילפטי לראשונה בחייו. מאז אותו אירוע סבל ס' מהתקפים רבים של התעלפויות, לעתים 2-4 בשבוע. תביעתו של ס' למשרד הביטחון נדחתה בהסתמך על חוות דעת רפואית של מומחית מטעם משרד הביטחון שקבעה כי מדובר בחבלה כה קלה ומינורית שלא יתכן שגרמה למחלה. בעקבות הליך משפטי שניהלנו, שבו הצבענו על הטעויות הרבות שנפלו בחוות דעת המומחית, קיבל בית המשפט את הטענה שס' סובל מאפילפסיה עקב חבלת הראש והורה על ביטול החלטת משרד הביטחון. לאחרונה ייצגנו את ס' בוועדה רפואית ונקבעו לו 100% נכות לצמיתות!!

DVT

קצין התגמולים קיבל את טענתנו על פיה ה-DVT נגרמה עקב נשיאת אפוד לוחם ופק"ל קשר במשך שעות ארוכות. החייל יזומן לוועדה בקרוב.

אסטמה

משרדנו ייצג לוחם שהחל לסבול מאסטמה לאחר ששרת בדרום הארץ שם היה חשוף לחול ולאבק. תביעתו של החייל התקבלה והוא הוכר כנכה צה"ל.

משרדנו יצג נגד ששרת בסדנת רכב בבסיס בדרום הארץ וסבל מאסטמה חריפה, למרות שהנגד סבל מאסטמה גם לפני הגיוס, התקבלה טענתנו לקשר בית המחלה לשירות ולאחרונה נקבעו לו 50% נכות.

אטופיק דרמטיטיס

אטופיק דרמטיטיס עקב שירות כלוחם. א' שרת כלוחם בקסבה בשכם, עקב לחצים נפשיים שחווה במהלך הפעילות התפרצה אצלו אטופיק דרמטיטיס, בעקבות ייצוגנו ולאחר ״מלחמת התשה״ מול משרד הביטחון הצליח משרדנו להביא לכך שהוא יוכר כנכה צה״ל, מעמד המקנה לו זכויות והטבות.

אנו נלווה אותך בכל התהליך בצורה אנושית, מקצועית ומהימנה.
ניתן לבצע את כל התהליך בטלפון, בשיחת זום או בפגישה פרונטלית לבחירתך.

לשיחת יעוץ ללא עלות השאירו פרטים:

  אולי יעניין אותך גם...

  הגשת תביעה נגד משרד הביטחון על אסטמה בצבא

  הגשת תביעה נגד משרד הביטחון על אסטמה בצבא

  חיילים וחיילות שחלו באסטמה במהלך השירות או שמחלתם הוחמרה עשויים לקבל הכרה ממשרד הביטחון וגם אחוזי נכות גבוהים ומשמעותיים. מחלת…

  הגשת תביעה למשרד הביטחון

  מדריך להגשת תביעה למשרד הביטחון

  המדריך המלא להגשת תביעה למשרד הביטחון – עורך דין משרד הביטחון שחר המאירי כמי שעוסק בייצוג נכי צה"ל ואנשי כוחות…

  מדריך כיס לתביעה נגד משרד הביטחון

  תביעה נגד משרד הביטחון  – מדריך כיס

  מדריך כיס לתביעה נגד משרד הביטחון חייל שוטר או סוהר, שחלו ו/או נפצעו במהלך שירותם, רשאים לפנות למשרד הביטחון, ולהגיש…

  קביעת אחוזי נכות על ידי ועדות רפואיות

  ועדות רפואיות משרד הביטחון – לא מפחידות כמו שאתם חושבים !

  ועדות רפואיות משרד הביטחון – דגשים חשובים במאמר זה אסביר על ועדות רפואיות משרד הביטחון, אמליץ כיצד להתכונן לועדה הרפואית,…

  תביעה נגד הצבא

  תביעה נגד הצבא

  מי זכאי להגיש תביעה נגד הצבא? תביעה נגד הצבא יכולים להגיש חיילים או חיילות שנפגעו במהלך ועקב שירותם. מדובר הן…

  תביעה למשרד הביטחון – טפסים

  תביעה למשרד הביטחון – טפסים

  טפסי תביעה נגד משרד הביטחון – עו"ד משרד הביטחון שחר המאירי הגשת תביעה נגד משרד הביטחון מוגשת על גבי טופס…

  רשלנות רפואית בצבא

  צה"ל אחראי על מתן טיפול רפואי לחיילים פקודות מטכ"ל קובעות שהצבא אחראי לתת לחייליו טיפול רפואי בשגרה ובאימונים והוא זה…

  סוכרת בצבא

  סוכרת בצבא, לחץ נפשי, תביעה נגד משרד הביטחון

  סוכרת בצבא יכולה להתפרץ בעקבות לחץ נפשי חריג וגם מטראומה גופנית. במקרה של התפרצות סוכרת בצבא על רקע לחץ נפשי…

  דילוג לתוכן