תפריט

תביעה על החמרת מצב במשרד הביטחון – בדיקה מחדש

דף הבית תביעה על החמרת מצב במשרד הביטחון – בדיקה מחדש
תביעה על החמרת מצב במשרד הביטחון - בדיקה מחדש

תביעה על החמרת מצב במשרד הביטחון – הגדלת אחוזי נכות

המידע שנביא במאמר זה עשוי להוביל להגדלת אחוזי הנכות והוא מיועד לכל מי שמוכר במשרד הביטחון על פגיעה מסוימת, פיזית ו/או נפשית שחלה החמרה במצבו הרפואי.

הגשת תביעה נגד משרד הביטחון – מידע כללי

 חיילים, שוטרים, סוהרים אנשי שב"כ ומוסד שנפגעו במהלך שירותם ועקב שירותם רשאים לפנות למשרד הביטחון בבקשה לקבל הכרה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום).

ניתן להגיש תביעה על חבלה או על מחלה וכמובן על שניהם יחד.

חיילים וחיילות שמשרתים בשירות חובה, רשאים לפנות בבקשה לקראת סיום השירות.

יתר המשרתים רשאים לפנות בבקשה תוך כדי השירות.

חיילים וחיילות בשירות קבע, שוטרים שוטרות סוהרים וסוהרות רשאים להגיש תביעה בהתאם לתיקון בחוק הנכים ( המלצות ועדת גורם) אם נפגעו מ – "חבלת שירות" או "מחלת שירות".

תקופת ההתיישנות שנקבעה בחוק הנכים להגשת הבקשה היא 3 שנים מסיום השירות שבמהלכו ארעה הפגיעה.

במקרים המתאימים ניתן להגיש את הבקשה גם אם חלפו יותר מ 3 שנים ובלבד שקיים תיעוד מזמן אמת לגבי הפגיעה או האירועים שגרמו לפגיעה.

למידע נוסף על התיישנות תביעה למשרד הביטחון ניתן ללחוץ על הקישור הבא: "התיישנות תביעה נגד משרד הביטחון"

למידע על תיקון חוק הנכים בהתאם להמלצות ועדת גורן ניתן לקרוא בקישור הבא:  הגשת תביעה למשרד הביטחון על ידי אנשי קבע ושוטרים.

החלטה בבקשה להכרה בנכות – קצין תגמולים

 לאחר שהוגשה בקשה להכרה לקצין תגמולים, יברר קצין התגמולים את הבקשה ולבסוף יחליט האם לקבלה או לדחותה.

הליך הבירור של הבקשה עשוי להמשך בין מספר חודשים ועד מספר שנים.

במקרה והבקשה נדחתה או התקבלה חלקית, קיימת אפשרות להגיש ערעור לוועדת הערעורים לפי חוק הנכים תוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה.

במקרה והבקשה התקבלה, יזומן המבקש לעמוד בפני ועדה רפואית לצורך קביעת אחוזי נכותו.

ועדות רפואיות משרד הביטחון

 ועדות רפואיות של משרד הביטחון פועלות מכוח חוק הנכים ותקנותיו ותפקידן לקבוע את דרגת הנכות לאלו שנפגעו במהלך או בעקבות שירותם.

ועדות מדרג ראשון קרויות ועדות מחוזיות וועדות מדרג שני (ועדות ערעור) קרויות ועדות עליונות.

בוועדות הרפואיות של משרד הביטחון יושבים רופאים, לעיתים בעלי התמחויות שונות.

כך למשל בוועדה בנושא נפש ישבו פסיכיאטרים, בוועדה בנושאים פגיעות אורתופדיות ישבו אורתופדים ולעיתים נוירולוגים. בוועדות בנושא סוכרת ומחלות פנימיות ישבו מומחים ברפואה פנימית.

בסמכות רופאי הועדה הרפואית לבצע בדיקה קלינית, לקבל אנמנזה, וגם לבקש מהנבדק לבצע בדיקות נוספות לצורך השלמת דיון הועדה.

בתום הועדה יקבעו אחוזי הנכות ותשלח הודעה בעניין תוך כ 45 ימים.

לקבלת מידע נוסף על הועדות הרפואיות וטיפים חשובים שיעזרו לכם להופיע נכון בפני הוועדה לחצו על הקישור הבא: "ועדות רפואיות משרד הביטחון"

אחוזי נכות במשרד הביטחון

הועדות הרפואיות קובעות את אחוזי הנכות בהתאם לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) שמתייחסות למצבים רפואיים שונים, לפי חלוקה לנושאים הבאים:

פרק ראשון – מחלות פנימיות, פציעות, ומצב לאחר ניתוחים.

 פרק שני – המערכת האורוגניטלית.

 פרק שלישי – תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות.

 פרק רביעי – הפרעות נפשיות ונכות גופנית המלווה בהפרעות נפשיות.

 פרק חמישי – מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית.

לקבלת מידע מפורט על סוגי הפגימות השונות ואחוזי הנכות שבצידן לחצו על הקישור הבא: "אחוזי נכות במשרד הביטחון"

חשוב לדעת שאחוזי הנכות נקבעים בהתאם למצבו של הנבדק במועד הבדיקה בלבד ולכן במרבית המקרים אין צורך לתאר בפני הועדה כיצד נפגעתם  ומספיק לתאר את מצבכם הנוכחי.

עוד חשוב לדעת שבסמכות הועדות הרפואיות לדון בפגימות מוכרות בלבד.

בכל הופעה בפני ועדה רפואית חשוב להקפיד על תיאור של המצב הקיים, ולתמוך תיאור זה באסמכתאות.

לכל נכה הזכות לבקש להיבדק מחדש על ידי ועדה רפואית

סעיף 37 לחוק הנכים מאפשר לכל נכה לדרוש את בדיקתו מחדש על ידי ועדה רפואית אם עברו לפחות שישה חודשים מיום קביעת דרגת נכותו לאחרונה.

עקרון זה מבטא מדיניות של "דלת פתוחה" שמאפשרת לפעול להעלאת אחוזי הנכות במהלך החיים וזאת בשונה מתביעות נגד חברות ביטוח / תאונות דרכים שם משולם פיצוי חד פעמי ובזה מסתיים העניין.

בבקשה לבדיקה מחדש על ידי ועדה רפואית יש לציין תלונות עיקריות, נימוקי הבקשה ובמה מתבטאת החמרת המצב הרפואי.

יש לצרף לבקשה תיעוד רפואי שתומך בכך שחלה החמרה במצב הרפואי.

בקשה לבדיקה מחדש יכולה להיות מוגשת על גבי הטופס הבא "בקשה לבדיקה מחדש על ידי ועדה רפואית" או בפניה בכתב ישירות ליחידה לוועדות רפואיות במחוז אליו שייך הפונה.

לאחר הגשת בקשה לבדיקה מחדש, יזומן הפונה לוועדה רפואית לצורך בדיקתו מחדש ובמידה וימצא שחלה החמרה במצבו, ישונו אחוזי הנכות בהתאם.

חשוב לדעת, שאחוזי נכות החדשים יהיו בתוקף ממועד הפניה בבקשה להיבדק מחדש על ידי ועדה ולא ממועד קודם (רטרואקטיבי) למועד זה.

ולכן עדיף להגיש את הבקשה לבדיקה מחדש על ידי ועדה רפואית בהקדם האפשרי, ובהמשך לצרף ולהוסיף מידע רפואי או אחר.

מה חשוב לעשות לפני הגשת בקשה לבדיקה מחדש על ידי ועדה רפואית?

 לפני פניה בבקשה לבדיקה מחדש על ידי ועדה רפואית חשוב לעיין בפרוטוקול או בפרוטוקולים של הועדות הרפואיות הקודמות כדי להבין מה היו התלונות אז.

קראו היטב את הפרוטוקולים ורשמו במספר נקודות במה שונה מצבכם הרפואי כיום ממצבכם הרפואי בפעמים הקודמות שעמדתם בפני ועדה רפואית או ועדות.

במידה וחל שינוי בולט במצבכם הרפואי חשוב להדגיש זאת במסגרת בקשתכם לבדיקה מחדש על ידי ועדה רפואית ולתמוך את הדבר במסמכים רפואיים.

אם חל שינוי בטיפול הרפואי ציינו זאת בפני הועדה הרפואית והציגו תיעוד רלוונטי.

אם חל שינוי במצב הרפואי ציינו זאת בפני הועדה הרפואית והציגו תיעוד רלוונטי.

במקרה של פגיעה אורתופדית, מומלץ להגיש מכתב מרופא מטפל בנוגע למגבלות שלכם וכמובן לבצע ולהגיש בדיקות הדמיה חדשות.

במקרה של פגיעה נפשית, מומלץ להגיש מכתב מהרופא המטפל שבו התייחסות להחמרה במצבם, לתלונות הנוספות, לטיפול התרופתי אם השתנה.

במקרה של פגיעות פנימיות או מחלות כלליות, הביאו בדיקות דם רלוונטיות וכל מידע שיעזור לוועדה הרפואית להבין שמצבכם הרפואי חמור יותר.

הגשת תביעה על החמרת מצב ובקשה לבדיקה מחדש מגישים עם עורך דין משרד הביטחון

 בכל פניה למשרד הביטחון בבקשה לעמוד בפני ועדה רפואית קיים חשש שאחוזי הנכות הקיימים יופחתו.

ולכן לפני הגשת תביעה על החמרת מצב, היוועצו בגורמים מקצועיים כדוגמת רופאים ועורכי דין שעוסקים בתחום, כדי לוודא שלא תסכנו את האחוזים שלכם.

גורמי המקצוע יוכלו להדריך אתכם לקראת הועדה, ללוות אותכם בוועדה ולהכין עבורכם את התיק עבור הועדה.

הכנה מתאימה לקראת הועדה תגדיל בצורה משמעותית את הסיכוי להעלות את אחוזי הנכות.

למידע נוסף בנושא ולעזרה בהגשת תביעה על החמרת מצב במשרד הביטחון, תוכלו לפנות למשרדנו בקישור הבא: שחר המאירי עורך דין משרד הביטחון או בטלפון 0506722730.

בהצלחה.

אנו נלווה אותך בכל התהליך בצורה אנושית, מקצועית ומהימנה.
ניתן לבצע את כל התהליך בטלפון, בשיחת זום או בפגישה פרונטלית לבחירתך.

לשיחת יעוץ ללא עלות השאירו פרטים:

  אולי יעניין אותך גם...

  האם קיים קשר בין סוכרת ל – ptsd

  האם ptsd גורם לסוכרת ? כל התשובות במאמר הבא: הפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD) וסוכרת הם שני מצבים שונים מאוד,…

  התיישנות תביעה נגד משרד הביטחון חבלה רשומה

  תביעה נגד משרד הביטחון חוק התיישנות אנשי כוחות הביטחון כגון חיילים, שוטרים וסוהרים שנפגעו במהלך ועקב שירותם, רשאים להגיש תביעה למשרד…

  סוכרת בצבא

  סוכרת בצבא, לחץ נפשי, תביעה נגד משרד הביטחון

  סוכרת בצבא יכולה להתפרץ בעקבות לחץ נפשי חריג וגם מטראומה גופנית. במקרה של התפרצות סוכרת בצבא על רקע לחץ נפשי…

  משרד הביטחון אגף השיקום

  פרופיל צבאי

  משמעותו של פרופיל צבאי השרות הצבאי דורש מהחייל עומסים גופניים מורכבים שהוא אינו רגיל להם בחייו האזרחיים. כדי למנוע פגיעה…

  תביעה למשרד הביטחון – טפסים

  תביעה למשרד הביטחון – טפסים

  טפסי תביעה נגד משרד הביטחון – עו"ד משרד הביטחון שחר המאירי הגשת תביעה נגד משרד הביטחון מוגשת על גבי טופס…

  מדריך כיס לתביעה נגד משרד הביטחון

  פריצת דיסק בצבא | בלט דיסק | כאב גב תחתון

  לוחמים ולוחמות בצבא עלולים לסבול מפריצת דיסק וכאב גב תחתון במהלך השירות בצבא חיילים וחיילות, בעיקר ביחידות הלוחמות, עלולים לסבול…

  אחוזי נכות פוסט טראומה PTSD

  אחוזי נכות פוסט טראומה PTSD

  שלב ראשון – הכרה בפוסט טראומה לאחר שקצין התגמולים קבע שאתה או את סובלים מפוסט טראומה שהופיעה במהלך ועקב תנאי…

  תביעה למשרד הביטחון

  אחוזי נכות פוסט טראומה

  אחוזי נכות על פוסט טראומה נקבעים על ידי הועדה הרפואית בהתאם לתקנה 34 א׳ לתקנות הנכים (מבחנים) לקביעת דרגת נכות….

  דילוג לתוכן