תפריט

תביעה על החמרת מצב במשרד הביטחון – בדיקה מחדש

דף הבית תביעה על החמרת מצב במשרד הביטחון – בדיקה מחדש
תביעה על החמרת מצב במשרד הביטחון - בדיקה מחדש

תביעה על החמרת מצב במשרד הביטחון – הגדלת אחוזי נכות

המידע שנביא במאמר זה עשוי להוביל להגדלת אחוזי הנכות והוא מיועד לכל מי שמוכר במשרד הביטחון על פגיעה מסוימת, פיזית ו/או נפשית שחלה החמרה במצבו הרפואי.

הגשת תביעה נגד משרד הביטחון – מידע כללי

 חיילים, שוטרים, סוהרים אנשי שב"כ ומוסד שנפגעו במהלך שירותם ועקב שירותם רשאים לפנות למשרד הביטחון בבקשה לקבל הכרה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום).

ניתן להגיש תביעה על חבלה או על מחלה וכמובן על שניהם יחד.

חיילים וחיילות שמשרתים בשירות חובה, רשאים לפנות בבקשה לקראת סיום השירות.

יתר המשרתים רשאים לפנות בבקשה תוך כדי השירות.

חיילים וחיילות בשירות קבע, שוטרים שוטרות סוהרים וסוהרות רשאים להגיש תביעה בהתאם לתיקון בחוק הנכים ( המלצות ועדת גורם) אם נפגעו מ – "חבלת שירות" או "מחלת שירות".

תקופת ההתיישנות שנקבעה בחוק הנכים להגשת הבקשה היא 3 שנים מסיום השירות שבמהלכו ארעה הפגיעה.

במקרים המתאימים ניתן להגיש את הבקשה גם אם חלפו יותר מ 3 שנים ובלבד שקיים תיעוד מזמן אמת לגבי הפגיעה או האירועים שגרמו לפגיעה.

למידע נוסף על התיישנות תביעה למשרד הביטחון ניתן ללחוץ על הקישור הבא: "התיישנות תביעה נגד משרד הביטחון"

למידע על תיקון חוק הנכים בהתאם להמלצות ועדת גורן ניתן לקרוא בקישור הבא:  הגשת תביעה למשרד הביטחון על ידי אנשי קבע ושוטרים.

החלטה בבקשה להכרה בנכות – קצין תגמולים

 לאחר שהוגשה בקשה להכרה לקצין תגמולים, יברר קצין התגמולים את הבקשה ולבסוף יחליט האם לקבלה או לדחותה.

הליך הבירור של הבקשה עשוי להמשך בין מספר חודשים ועד מספר שנים.

במקרה והבקשה נדחתה או התקבלה חלקית, קיימת אפשרות להגיש ערעור לוועדת הערעורים לפי חוק הנכים תוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה.

במקרה והבקשה התקבלה, יזומן המבקש לעמוד בפני ועדה רפואית לצורך קביעת אחוזי נכותו.

ועדות רפואיות משרד הביטחון

 ועדות רפואיות של משרד הביטחון פועלות מכוח חוק הנכים ותקנותיו ותפקידן לקבוע את דרגת הנכות לאלו שנפגעו במהלך או בעקבות שירותם.

ועדות מדרג ראשון קרויות ועדות מחוזיות וועדות מדרג שני (ועדות ערעור) קרויות ועדות עליונות.

בוועדות הרפואיות של משרד הביטחון יושבים רופאים, לעיתים בעלי התמחויות שונות.

כך למשל בוועדה בנושא נפש ישבו פסיכיאטרים, בוועדה בנושאים פגיעות אורתופדיות ישבו אורתופדים ולעיתים נוירולוגים. בוועדות בנושא סוכרת ומחלות פנימיות ישבו מומחים ברפואה פנימית.

בסמכות רופאי הועדה הרפואית לבצע בדיקה קלינית, לקבל אנמנזה, וגם לבקש מהנבדק לבצע בדיקות נוספות לצורך השלמת דיון הועדה.

בתום הועדה יקבעו אחוזי הנכות ותשלח הודעה בעניין תוך כ 45 ימים.

לקבלת מידע נוסף על הועדות הרפואיות וטיפים חשובים שיעזרו לכם להופיע נכון בפני הוועדה לחצו על הקישור הבא: "ועדות רפואיות משרד הביטחון"

אחוזי נכות במשרד הביטחון

הועדות הרפואיות קובעות את אחוזי הנכות בהתאם לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) שמתייחסות למצבים רפואיים שונים, לפי חלוקה לנושאים הבאים:

פרק ראשון – מחלות פנימיות, פציעות, ומצב לאחר ניתוחים.

 פרק שני – המערכת האורוגניטלית.

 פרק שלישי – תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות.

 פרק רביעי – הפרעות נפשיות ונכות גופנית המלווה בהפרעות נפשיות.

 פרק חמישי – מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית.

לקבלת מידע מפורט על סוגי הפגימות השונות ואחוזי הנכות שבצידן לחצו על הקישור הבא: "אחוזי נכות במשרד הביטחון"

חשוב לדעת שאחוזי הנכות נקבעים בהתאם למצבו של הנבדק במועד הבדיקה בלבד ולכן במרבית המקרים אין צורך לתאר בפני הועדה כיצד נפגעתם  ומספיק לתאר את מצבכם הנוכחי.

עוד חשוב לדעת שבסמכות הועדות הרפואיות לדון בפגימות מוכרות בלבד.

בכל הופעה בפני ועדה רפואית חשוב להקפיד על תיאור של המצב הקיים, ולתמוך תיאור זה באסמכתאות.

לכל נכה הזכות לבקש להיבדק מחדש על ידי ועדה רפואית

סעיף 37 לחוק הנכים מאפשר לכל נכה לדרוש את בדיקתו מחדש על ידי ועדה רפואית אם עברו לפחות שישה חודשים מיום קביעת דרגת נכותו לאחרונה.

עקרון זה מבטא מדיניות של "דלת פתוחה" שמאפשרת לפעול להעלאת אחוזי הנכות במהלך החיים וזאת בשונה מתביעות נגד חברות ביטוח / תאונות דרכים שם משולם פיצוי חד פעמי ובזה מסתיים העניין.

בבקשה לבדיקה מחדש על ידי ועדה רפואית יש לציין תלונות עיקריות, נימוקי הבקשה ובמה מתבטאת החמרת המצב הרפואי.

יש לצרף לבקשה תיעוד רפואי שתומך בכך שחלה החמרה במצב הרפואי.

בקשה לבדיקה מחדש יכולה להיות מוגשת על גבי הטופס הבא "בקשה לבדיקה מחדש על ידי ועדה רפואית" או בפניה בכתב ישירות ליחידה לוועדות רפואיות במחוז אליו שייך הפונה.

לאחר הגשת בקשה לבדיקה מחדש, יזומן הפונה לוועדה רפואית לצורך בדיקתו מחדש ובמידה וימצא שחלה החמרה במצבו, ישונו אחוזי הנכות בהתאם.

חשוב לדעת, שאחוזי נכות החדשים יהיו בתוקף ממועד הפניה בבקשה להיבדק מחדש על ידי ועדה ולא ממועד קודם (רטרואקטיבי) למועד זה.

ולכן עדיף להגיש את הבקשה לבדיקה מחדש על ידי ועדה רפואית בהקדם האפשרי, ובהמשך לצרף ולהוסיף מידע רפואי או אחר.

מה חשוב לעשות לפני הגשת בקשה לבדיקה מחדש על ידי ועדה רפואית?

 לפני פניה בבקשה לבדיקה מחדש על ידי ועדה רפואית חשוב לעיין בפרוטוקול או בפרוטוקולים של הועדות הרפואיות הקודמות כדי להבין מה היו התלונות אז.

קראו היטב את הפרוטוקולים ורשמו במספר נקודות במה שונה מצבכם הרפואי כיום ממצבכם הרפואי בפעמים הקודמות שעמדתם בפני ועדה רפואית או ועדות.

במידה וחל שינוי בולט במצבכם הרפואי חשוב להדגיש זאת במסגרת בקשתכם לבדיקה מחדש על ידי ועדה רפואית ולתמוך את הדבר במסמכים רפואיים.

אם חל שינוי בטיפול הרפואי ציינו זאת בפני הועדה הרפואית והציגו תיעוד רלוונטי.

אם חל שינוי במצב הרפואי ציינו זאת בפני הועדה הרפואית והציגו תיעוד רלוונטי.

במקרה של פגיעה אורתופדית, מומלץ להגיש מכתב מרופא מטפל בנוגע למגבלות שלכם וכמובן לבצע ולהגיש בדיקות הדמיה חדשות.

במקרה של פגיעה נפשית, מומלץ להגיש מכתב מהרופא המטפל שבו התייחסות להחמרה במצבם, לתלונות הנוספות, לטיפול התרופתי אם השתנה.

במקרה של פגיעות פנימיות או מחלות כלליות, הביאו בדיקות דם רלוונטיות וכל מידע שיעזור לוועדה הרפואית להבין שמצבכם הרפואי חמור יותר.

הגשת תביעה על החמרת מצב ובקשה לבדיקה מחדש מגישים עם עורך דין משרד הביטחון

 בכל פניה למשרד הביטחון בבקשה לעמוד בפני ועדה רפואית קיים חשש שאחוזי הנכות הקיימים יופחתו.

ולכן לפני הגשת תביעה על החמרת מצב, היוועצו בגורמים מקצועיים כדוגמת רופאים ועורכי דין שעוסקים בתחום, כדי לוודא שלא תסכנו את האחוזים שלכם.

גורמי המקצוע יוכלו להדריך אתכם לקראת הועדה, ללוות אותכם בוועדה ולהכין עבורכם את התיק עבור הועדה.

הכנה מתאימה לקראת הועדה תגדיל בצורה משמעותית את הסיכוי להעלות את אחוזי הנכות.

למידע נוסף בנושא ולעזרה בהגשת תביעה על החמרת מצב במשרד הביטחון, תוכלו לפנות למשרדנו בקישור הבא: שחר המאירי עורך דין משרד הביטחון או בטלפון 0506722730.

בהצלחה.

אנו נלווה אותך בכל התהליך בצורה אנושית, מקצועית ומהימנה.
ניתן לבצע את כל התהליך בטלפון, בשיחת זום או בפגישה פרונטלית לבחירתך.

לשיחת יעוץ ללא עלות השאירו פרטים:

  אולי יעניין אותך גם...

  משרד הביטחון אגף השיקום

  פרופיל צבאי

  משמעותו של פרופיל צבאי השרות הצבאי דורש מהחייל עומסים גופניים מורכבים שהוא אינו רגיל להם בחייו האזרחיים. כדי למנוע פגיעה…

  תיקון חוק הנכים

  תיקון חוק הנכים (תגמולים ושיקום) – נכה צה"ל או נכה ביטוח לאומי

  חוק נכי צה"ל או ביטוח לאומי נכון להיום, מאפשר חוק הנכים לכל חייל שמשרת בשירות חובה וקבע, לרבות לשוטרים, סוהרים,…

  תסמונת כאב אזורי מורכב

  תסמונת כאב אזורי מורכב – CRPS בראי אגף השיקום, משרד הביטחון

  תסמונת כאב אזורי מורכב, CRPS או RSD עשויה להופיע לאחר חבלה באחת מהגפיים, כגון קרסול, ברך, מרפק, ויד. תסמונת CRPS…

  איך מקבלים הכרה וגם אחוזי נכות גבוהים על פוסט טראומה במשרד הביטחון

  פוסט טראומה, אחוזי נכות, תביעה נגד משרד הביטחון ועדות רפואיות וכל מה שבינהם :   מדי יום ומדי לילה נמצאים…

  אחוזי נכות פיברומיאלגיה

  מספר מילים על פיברומיאלגיה פיברומיאלגיה היא מחלה שגורמת לכאב כרוני מפושט ברקמת החיבור והשרירים שאליה מתווספת לרוב עייפות כרונית. מה…

  כיצד נקבעים אחוזי נכות במשרד הביטחון ?

  לפני שמגיעים לוועדה רפואית של משרד הביטחון לקביעת אחוזי נכות, חשוב להבין כיצד נקבעים אחוזי הנכות במשרד הביטחון, מי זכאי…

  אחוזי נכות פוסט טראומה PTSD

  איך מקבלים הכרה על פוסט טראומה מהצבא או מהמשטרה ?

  מהי הפרעת דחק פוסט טראומתית ptsd ? הפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD) היא מצב פסיכולוגי חמור שעלול להשפיע על אנשים…

  הלם קרב

  הלם קרב – פוסט טראומה

  פוסט-טראומה, או בשמה האחר הפרעה בתר-חבלתית הינה מונח מתחום הפסיכיאטריה המתייחס למצב בו מתפתחת הפרעה מתחום הפסיכיאטריה לאחר חווית אירוע…

  דילוג לתוכן